Ekip nou an

Chak manm pèsonèl nan Boys and Girls Club of Stamford se yon lidè panse ki te fè kontribisyon enpòtan nan kominote nou an, Club ak manm li yo. Chak moun pote yon seri ladrès inik ak ekspètiz nan òganizasyon nou an. 

Rowena Track

Ofisye Egzekitif anchèf
203-324-0594 (ext. 101)
rtrack@bgcastamford.org

Jeff Pytlak

Direktè Operasyon yo
203-324-0594 (ext. 102)
jpytlak@bgcastamford.org

Sam Gordon

Direktè Devlopman
203-324-0594 (ext. 122)
sgordon@bgcastamford.org

Max Dixon

Direktè Gwo Kado
203-324-0594 (ext. 124)
mdixon@bgcastamford.org

Laraine Mehr-Turlis

Direktè Finans ak Admin.
203-324-0594 (ext. 108)
lmehrturlis@bgcastamford.org

Lamar Ranger

Direktè Programming & Admin.
203-324-0594 (ext. 104)
lranger@bgcastamford.org

James Kendall

Direktè Pwogram Senior
203-324-0594 (ext. 103)
jkendall@bgcastamford.org

Sedera Jones

Direktè manm
203-324-0594 (ext. 100) sjones@bgcastamford.org

Barry Woods

Direktè Pwogram Adolesan
203-324-0594 (ext. 112)
bwoods@bgcastamford.org

Lisa Pitts

Asistan Egzekitif
203-324-0594 (ext. 109)
lpitts@bgcastamford.org

Dale R. Holder

Asst. Direktè Devlopman
203-324-0594 (ext. 106)
dholder@bgcastamford.org

Steve Basquiat

Direktè espò
203-324-0594 (ext. 105)
sbasquiat@bgcastamford.org

Maribel Sandalo

Direktè Sant Yerwood
203-323-3547
msandalo@bgcastamford.org​

Dwayne Stephenson

Alt. Direktè Sant Yerwood
203-323-3547
dstephenson@bgcastamford.org

Mike Halley

Direktè Pwogram Yerwood
203-323-3547
mhalley@bgcastamford.org