Fè don

Boys & Girls Club of Stamford konte sou jenerozite moun tankou ou pou bay pwogram ak sèvis kalite siperyè pou jèn nan Stamford ki pi bezwen nou.

Chwazi yon kantite lajan

Plis fason pou bay:

Fon donatè konseye

Bay pa chèk

Fil Bank oswa Transfè Stock

Bay Planifye

Atik ak kado an kalite

Plis fason pou bay

Fon Konseye Donatè

Bay pa chèk

Soumèt yon transfè elektwonik nan kont labank ou.

Oswa, chèk yo ka voye pa lapòs bay:

Boys & Girls Club nan Stamford

347 Stillwater Ave

Stamford, CT 06902

Bank Fil oswa
Transfè Stock

Si w gen plan pou fè yon don pa fil labank oswa transfè stock, tanpri kontakte Max Dixon, mdixon@bgcastamford.org

Gwo Kado

Si w enterese nan plizyè ane, kado planifye, oswa opòtinite nonmen, tanpri kontakte Max Dixon, mdixon@bgcastamford.org

Atik ak kado an kalite

Gen yon lòt ide sou kijan pou ede jèn nou yo? Tanpri kontakte Sam Gordon, sgordon@bgcastamford.org diskite!

Kado ou nan travay:

Manm klib

Pifò nan jèn nou yo soti nan fanmi ki gen revni chak ane ki pi ba pase $30,000. Kontribisyon ou ede minimize depans enskripsyon pou pwogram apre lekòl ak pwogram ete yo.

Teknoloji

Nou travay di pou asire ke jèn nou yo gen aksè a teknoloji ki otreman ta pa rive jwenn. Kado ou a ede asire lojisyèl ak pyès ki nan konpitè nou yo ajou.

Leson patikilye

Apre lekòl nou konsantre sou devwa pandan "Power Hour," ki kòmanse lè jèn yo rive nan Club la. Kado ou a ede ogmante rapò adilt ak jèn nou yo ak atansyon endividyèl nou kapab bay.​

Nitrisyon &
Atizay gastronomik

Chak timoun resevwa omwen yon ti goute nourisan apre lekòl chak jou. Malerezman, ti goute sa a sèvi kòm dine pou anpil timoun. Avèk kado ou a, nou ede rezoud pwoblèm ensekirite alimantè ki grav, epi anplis nou bay jèn yo kapasite pou yo aprann sou nitrisyon ak preparasyon manje atravè pwogram gastronomik ki òganize nan kwizin komèsyal nou an.

Pwogram STEM &
Preparasyon pou Karyè

Pwogram syans, teknoloji, jeni ak matematik se ladrès enpòtan pou konstwi yon karyè. Lè nou ede nou ekspoze plis elèv yo nan enprime 3D, kodaj, konsepsyon sit entènèt, ak plis ankò, ou ka kreye etensèl ki nesesè pou chanje trajectoire nan kolèj oswa aspirasyon karyè yon moun.

Eske'w te Konnen?

Nou ofri espas pou lwe
pou pwochen reyinyon/evènman ou

Èske w ap chèche espas pou lwe pou pwochen reyinyon oswa evènman ou a?
Fè evènman ou nan Club la pandan w ap sipòte jèn yo nan kominote nou an!

Lyen ki gen rapò