Alumni - Boys & Girls Club of Stamford

Join the Boys & Girls Club Alumni & Friends to connect with fellow alumni and supporters who care about today’s Club kids. Develop professionally and personally as you network with other successful alumni and engage with the Stamford Club. Most of all, you will have the opportunity to give back and support today’s Club kids in the same way that the Club supported you.

Teen Center at Boys & Girls Club of Stamford

Rete Konekte

Sèvi ak fòm ki anba a pou w enskri pou bilten nou an, epi rekonekte avèk ansyen elèv yo ak zanmi yo.​

Angaje ak volontè

Ansyen elèv yo gen divès orijin ak konpetans ki ka bay sipò pou anplwaye Club la epi ede bati lidè nan lavni. Ansyen elèv yo sèvi kòm volontè tou pandan evènman espesyal ki fèt pou ranmase lajan pou Club la.​

Sipò finansye

Asosyasyon Ansyen Alumni yo ap chèche bay Boys & Girls Club nan Stamford sipò finansye atravè evènman espesyal.

Ansyen elèv yo

Enskri pou bilten nou an pou w rete konekte


Nou espere ou renmen tande pale de nou! Si se pa sa, chak bilten genyen yon lyen dezabònman.