Volontè

Nou renmen volontè nou yo! Èske w enterese bay sipò regilye pou youn nan pwogram nou yo? Tanpri ranpli aplikasyon volontè a oswa kontakte w pou diskite. Pi gwo bezwen volontè nou pandan ane lekòl la se pou pwogram Èd pou Devwa nou an, men nou akeyi lòt lide ak ladrès pou sipòte jèn nou yo.

Volunteers must comply with our current COVID-19 protocols, which may vary based on CDC, city, state, or federal guidance. 

Kijan pou aplike

Please fill out the application to complete a background check. Once the background check is complete, an orientation will be scheduled. 

Clubhouse at Boys & Girls Club of Stamford

Kesyon yo poze souvan

Volontè yo anjeneral gen plis pase 18 an men nou gen kèk volontè ki pi piti ki gen pèmisyon paran yo.

Nou mande pou tout volontè yo diskite avèk nou yon orè yo ka angaje yo nan toujou. Pa egzanp, chak Mèkredi 4:00 – 6:00 pm, chak Jedi 5:00 – 7:00 pm

Jou lasemèn yo soti 4:00 pou rive 6:00 pm se bezwen ki pi enpòtan.

Non, men tanpri pataje avèk nou nenpòt konpetans espesyal ou genyen ki ka ede jèn nou yo.

Non, nou pa ofri kredi lekòl pou volontè men n ap byen kontan ede w si w bezwen yon dosye sou èdtan sèvis volontè.

Boys & Girls Club of Stamford swiv direktiv strik pou asire sekirite manm li yo, anplwaye yo ak volontè yo. Pou respekte estanda sekirite nou yo, BGCS mande pou volontè potansyèl yo sibi yon chèk background anvan yo kòmanse travay nan òganizasyon nou an.