Patenarya Corporate

Boys & Girls Club of Stamford is delighted to assess alignment between your company goals and our mission. Whether you have community giving objectives or seek to engage your employees we build thoughtful partnership plans of all sizes.

Please reach out to learn more: Sam Gordon, Director of Development, sgordon@bgcastamford.org 

Patwonaj antrepriz

BGCS anjeneral gen kat gwo evènman nan yon ane ak opòtinite pou parennaj antrepriz. Evènman nou yo trase byen lwen nan kominote Stamford la; nou Entreprise 5K Ras atire dè milye de anplwaye yo, gòlf nou an se yon espektakilè pou kòlèg ou oswa kliyan ou nan Quaker Ridge, Dejene Chanpyon Jèn nou an mete aksan sou patnè kominotè nou yo, epi Gala nou an ki montre jèn nou an pa youn pou rate.

ICON and Boys & Girls Club of Stamford
Spectrum and Boys & Girls Club of Stamford

Sipò pou pwogram antrepriz

Èske w te konnen ou ka siyen pwogram espesifik nan Club la? Gen kèk patnè antrepriz tou konbine sipò pwogram yo ak volontè anplwaye oswa don an kalite. Nou espere revize opsyon ansanm pou jwenn pi bon anfòm. Kèk nan pwogram kle nou chèche patnè pou yo enkli STEM, Devlopman Mendèv, Preparasyon pou Kolèj ak Karyè, ak Art.

Angajman Anplwaye

Club la vrèman monte, epi ou vrèman santi enpak la, lè ou menm ak anplwaye ou yo angaje dirèkteman ak jèn nou yo. Konsidere volontè regilye tankou Èd devwa, Fòmasyon Konpetans, Mentorship, ak plis ankò.

Subaru and Boys & Girls Club of Stamford
Boys & Girls Club nan Stamford

Nan kalite

Èske w gen aksè ak lòt resous ki ka ede jèn nou yo? Gen kèk bezwen kontinyèl yo enkli bagay tankou founiti lekòl ak atizay, ekipman espò, oswa don manje, men bezwen tou varye pandan ane a, kidonk tanpri kontakte pou diskite.

Eske'w te Konnen?

Nou ofri espas pou lwe
pou pwochen reyinyon/evènman ou

Èske w ap chèche espas pou lwe pou pwochen reyinyon oswa evènman ou a?
Fè evènman ou nan Club la pandan w ap sipòte jèn yo nan kominote nou an!