Yerwood Sant

K-3yèm ane

Sant Yerwood te fè pati kominote Stamford pou plizyè ane.  Nou ofri yon gran varyete pwogram pou timoun nan klas matènèl jiska twazyèm ane. 

Pwogram naje

Aksè nan naje ak enstriksyon sou sekirite dlo pa ta dwe yon privilèj. Pwogram Naje nan Yerwood Center bay pi piti manm nou yo yon opòtinite pou aprann kijan pou naje nan men enstriktè ki sètifye. Pandan ete a, pisin nan Yerwood se tou yon fason amizan pou fè egzèsis ak refwadi pou jèn ki gen tout laj.

Naje nan Boys & Girls Club of Stamford
Naje nan Boys & Girls Club of Stamford

Pwogram Lekti

Alfabetizasyon se yon domèn enpòtan pou jèn K-3 nou yo nan Yerwood Center. Nou gen istwa regilye epi evalye kapasite lekti. Kòm Sant Aprantisaj 21yèm Syèk, nou pran edikasyon oserye. Lekti ak jèn manm nou yo tou se yon popilè aktivite volontè

Lekti nan Boys & Girls Club of Stamford
Lekti nan Boys & Girls Club of Stamford

Plis Pwogram

Klas Atizay

Èd Devwa

Leson pyano

Klas Echèk

Project Music Bucket Drumming

Hip Hop Ballet ak Ekip egzèsis

Aktivite jimnastik

Ekip foutbòl

Kids Fan- Manje an sante

Vin yon
Manm Club

Vizite nou Zòn Paran yo pou frè, èdtan, aplikasyon, ak resous itil.

Ou ka enterese tou nan Bibliyotèk videyo.

Aprann Plis Sou Lòt Club Nou yo

Mari C. Rich
Clubhouse

Pwogram pou elèv klas 4yèm-12yèm ane

Gary Wendt
Sant adolesan

Pwogram pou elèv 7yèm-12yèm ane