Zòn debaz pwogram nou yo

karaktè &
Devlopman Lidèchip

Torch Club la se yon gwoup karaktè ak yon klib lidèchip pou ti gason ak tifi ki gen ant 11 ak 13 zan. Torch Club se yon “klib anndan klib la,” k ap ede satisfè bezwen espesyal devlopman karaktè pi piti adolesan yo nan yon etap kritik. nan lavi yo.

Torch Club la se yon veyikil pwisan kote jèn yo devlope ak ranfòse ladrès lidèchip yo nan 21yèm syèk la, sa ki ba yo yon fondasyon fèm nan bon karaktè ak entegrite. Manm Torch Club yo chwazi ofisye yo epi travay ansanm pou aplike pwojè nan kat domèn konsantre yo: sèvis bay Club ak kominote a; edikasyon; sante ak kondisyon fizik; ak rekreyasyon sosyal.

Aprann plis

Keystone Clubs bay opòtinite devlopman lidèchip pou jèn ki gen laj 14 a 18 an. Jèn yo patisipe nan aktivite nan twa domèn konsantre: siksè akademik, preparasyon karyè ak sèvis kominotè. Avèk konsèy yon konseye adilt, Keystone Clubs vize gen yon enpak pozitif sou manm yo, Club la ak kominote a.

Aprann plis

Youth of the Year se efò siyati nou an pou ankouraje yon nouvo jenerasyon lidè, konplètman prepare pou viv ak dirije nan yon ekonomi mondyal divès, mondyal ak entegre.
Nan mond 21yèm syèk la ak nan espas travay la, konpetans lidèchip tankou kominikasyon, fikse objektif ak travay ann ekip esansyèl pou tout moun - espesyalman jèn moun k ap prepare pou rankontre defi adolesans ak adilt. Avèk yon baz ki kòmanse an 1947, Youth of the Year te evolye nan yon pwogram devlopman lidèchip konplè.

Aprann plis

Anplwaye Junior ede manm klib laj 13 a 18 an eksplore yon karyè nan sèvis jèn oswa sèvis imen, patikilyèman travay klib Boys & Girls. Jèn yo prepare pou wòl nan lavni kòm pwofesyonèl sèvis imen lè yo patisipe nan aktivite devlopman karyè, dekouvri enpòtans sèvis kominotè, devlope ladrès sèvis kliyan ak ranpli yon aprantisaj Club. Pwogram nan devlope ladrès entèpèsonèl manm Club yo, etik travay ak sans responsablite kominote a.

Aprann plis

Edikasyon ak Karyè
Devlopman

Power Hour Èd Devwa
Leson patikilye
STEM
Club Echèk
Pwogram Sparks
Diplòm 2 Degre
Ekri sèvo
Pwogram Lekti

Espò, Fitness &
Rekreyasyon

Basketball
Foutbòl
Lit
Sal jwèt
Tounwa
Ekip vwayaj yo
Naje

Atizay yo

Atizay ak Atizana
Mizik pwojè
Fine Arts
Fotografi
Ekip Dans
Ekip egzèsis

Sante &
Konpetans lavi

Abitid ki an sante
Pwogram pou kwit manje
Pwogram Fairgate Farm

Aprann Plis Sou Klib Nou yo

Gary Wendt
Sant adolesan

Pwogram pou elèv 7yèm-12yèm ane

Mari C. Rich
Clubhouse

Pwogram pou elèv klas 4yèm-12yèm ane

Yerwood
Sant

Pwogram pou elèv K-3yèm ane