WWE òganize Field Day pou kanpay yo

WWE te rejwenn nou 3 Out pou yon jounen trè amizan! Kanpay yo te jwe volebòl plaj, chemiz ki te mouri mare yo, te pase balon dlo, kous bourèt, e yo te fèt atizay sou twotwa. Mèsi, WWE, paske ou fè jounen an tèlman espesyal.