Fon Kominotè Darien Grant

Mèsi, Fon Kominotè Darien, paske w te chwazi nou pou sibvansyon ou a! Sibvansyon sa a pral sipòte inisyativ Akademi STEM nou an. Foto la a se Janet King, Direktè Egzekitif TCF; Jose Portillo, jèn nou nan ane a; Rowena Track, CEO nou an; ak Lisa Haas, Fon Kominote Jèn / Direktè Envestisman Kominotè.