Mèsi, Bank of America!

Bank of America te akòde Boys and Girls Club of Stamford de sibvansyon! Yon sibvansyon sipòte pwogram Student Leaders nou an ak lòt la pou pwogram Devlopman Mendèv ak Preparasyon pou kolèj ak karyè. Mèsi!