Sòti nan kan pandan ete

Tcheke pwomnad etidyan Kan ete nou yo an Jiyè! Nou te gen plis leson bèl atizay ak opòtinite tou pou nou deyò epi pratike atensyon. Tcheke epi kontinye pataje bèl eksperyans anrichisman edikasyon nou bay pandan kan ete a!