Kan Lete 2022

Boys and Girls Club of Stamford's Summer Camp te demare ak yon bang! Ane sa a nou gen pwogram ki soti nan Cooking with Keenan ak Rockets ak STEM ak Max, Sports ak Ashton ak Fine Arts ak Nevada ak Wendy. Rete branche pou plis mizajou pandan n ap kontinye ak kan an! Yon mesaj espesyal pou manm kominote nou yo ki te fè yon don nan fon bousdetid nou an e ki te ede plizyè lòt elèv ale nan kan ane sa a.