Opòtinite bay sezonye

Teen Center at Boys & Girls Club of Stamford

Jou ferye yo se yon tan espesyal kote anpil fanmi reyini ansanm pou selebre e souvan pataje kado. Nou gen chans nan Boys & Girls Club nan Stamford pou gen anpil donatè jenere ki fè pitit nou yo ak fanmi yo pati nan selebrasyon yo lè yo ajoute jwèt, manje, ak plis nan don regilye yo.

Si w ta renmen fè yon kado espesyal, tanpri ranpli fòm ki anba a epi n ap rele w. Mèsi anpil pou sipòte kominote nou an.