ICON International Invitational Golf Tournoi

12 septanm, nou pral fè patenarya ak ICON International, Inc. pou tounwa gòlf anyèl nou an pou benefisye Boys & Girls Club of Stamford. Evènman sa a pral ranmase lajan enpòtan pou ede Boys & Girls Club of Stamford kontinye sipòte kominote Stamford la! Mèsi ICON International pou kolaborasyon soutni ou!

ENSKRI KOUNYE A

 

Orè
Lendi 12 septanm 2022
9:30 AM Enskripsyon
10:30 AM Brunch
12:00 PM chanpyona – Kòmanse gè
5:00 PM Resepsyon
5:30 PM Prim
Dat limit parennaj: 2 septanm
Dat limit enskripsyon jwè gòlf + dine: 9 septanm