Pou Lanmou Dr Joyce Yerwood

Dr. Joyce Yerwood

Pou lanmou Doktè Joyce Yerwood te fèt 11 fevriye 2021 pou onore lavi ak eritaj yon ewo Stamford, Dr Joyce Yerwood. Doktè Yerwood se te premye fi doktè Afriken Ameriken nan Konte Fairfield. Li te kraze baryè sèks ak rasyal e li te konsakre lavi li nan jèn ak fanmi ki pa gen sèvis yo. Selebre eritaj li lè w koute istwa li epi viv misyon li.