Biwo Atizay Connecticut ak Senatè Patricia Billie Miller

Yon gwo mèsi pou Senatè Patricia Billie Miller, nan Sena Eta Connecticut, paske li te fè patenarya ak Biwo Atizay Connecticut pou sipòte Club la! Nan Boys & Girls Club nan Stamford, elèv nou yo patisipe nan edikasyon atizay kòm yon ekspresyon de tèt yo ak kreyativite yo, osi byen ke yon opòtinite yo aprann sou diferan kilti ak eritaj atravè mond lan. Nou rekonesan pou sipò a!