Felisitasyon Troy Bradford!

Antanke yon patnè depi lontan nan Boys & Girls Club of Stamford, Troy te chwazi Teen Center nou an kòm kote l te siyen kontra l pou l vin antrenè an tèt Connecticut Cobras. Troy te fè konnen tan li te fè kòm volontè ak timoun nou yo ap kontinye grandi, “Boys & Girls Club of Stamford pral vin dezyèm kay baskètbòl mwen.”