Konpetisyon Echèk

11 out, nou te òganize yon konpetisyon echèk Club la! Pwogram echèk la se yon aktivite chak de semèn pou klas 4yèm-8yèm ane epi li anseye tout bagay soti nan mouvman debaz la rive nan teyori ouvèti ak mat avanse. Nou te gen 34 konpetitè ak tounwa a te dire 4 èdtan! Chanpyon nou an se te elèv 5yèm ane!