Boys & Girls Club nan Stamford Summer Camp

Summer Camp at Boys & Girls Club of Stamford

210 jèn te pase ete yo nan kan ete Boys & Girls Club! Apre yon ane long, Boys and Girls Club of Stamford te asire ke timoun yo te kapab soti deyò epi yo san danje jwi aktivite ankò! Pami aktivite ki te planifye yo te gen vwayaj nan Beardsley Zoo, Mystic Aquarium, plaj la, kwit manje, jwèt tablo, aktivite atizay, ak plis ankò! Mèsi ak moun ki bay bous detid ki te fè sa posib!