Yon Manje Sante soti nan Chopt

Nan dat 28 jiyè, kanpay nou yo te jwi yon manje midi bon gou ak nourisan nan Chopt Salad. Kèk kanpin te ede ekip Chopt la melanje salad yo anvan yo pataje yo ak tout moun. Mèsi, Chopt pou trete an sante!