Nadene McKenzie-Reid Pale ak Keystone Club la

Nan fen mwa septanm 2021 nou akeyi Nadene McKenzie-Reid, Adjwen Chèf Teknoloji, NA nan NatWest Markets, nan Club la. Madam McKenzie-Reid te pale ak Keystone Club sou tabli objektif, navige defi, ak enpòtans ki genyen nan pozitivite ak amelyorasyon pwòp tèt ou. Pandan kesyon ak repons yo, manm Keystone yo te mande Nadene sou premye karyè li, sou responsablite aktyèl yo nan NatWest, ak sou fason pou navige chwa karyè li ak paran yo. Mèsi, Nadene, paske w te pase tan ak jèn nou yo ak enspire yo!